Abstract Details

Urban Land Cover Type Influences CO2 Fluxes within Phoenix, Arizona

Eli Rafael PĂ©rez Ruiz, Arizona State Univ., Tempe, AZ; and E. R. Vivoni and N. Templeton