Jianrong Bi

Lanzhou University
Tianshui South Road 222#, Qiyun Building 1922
Lanzhou China
730000