Jennifer Kolucki

Boston College
Chemistry Department
Merkert Chemistry Center
2609 Beacon St.
Chestnut Hill MAUSA
02467