Author Index: K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kaack, L.
Kaatz, L.
394
Kablick, G. P. III
907
Kacan, K.
948
Kacenelenbogen, M.
Kacimi, S.
Kafka, J. L.
6.1
Kahn, B. H.
Kahn, R.
Kahn, R. A.
251
Kaihatu, J. M.
1.4
Kail, A.
Kain, J.
Kalansky, J.
Kalashnikova, O.
4.1, 8.1
Kalashnikova, O.
Kalashnikova, O. V.
9.3
Kalb, C. P.
Kalina, E. A.
Kalluri, S.
Kalmar, T.
Kalmikov, A.
Kalnay, E. E.
Kalogiros, J.
Kam, J.
Kamangir, H.
Kamble, B.
9.3
Kaminski, A. N.
Kaminski, J.
KAMSU-TAMO, P. H.
4.3
Kanada, S.
Kanase, R.
Kandler, K.
1.1
Kanekal, S. G.
768
Kaney, B. T.
Kang, D.
Kang, D.
Kang, H. R.
Kang, K. M.
381
Kang, P.
8.3
Kang, S. L.
Kang, Y.
9.2
Kang, Y.
3.2
Kang, Z. Jr.
Kangaslahti, P.
Kanike, R. K.
7.4
Kanji, Z. A.
Kanno, Y.
627
Kaplan, J.
7.5
Kaplan, J.
Kapnick, S.
Kappel, B. D.
Kar, S. K.
Karamperidou, C.
Karanko, S.
538
Karion, A.
Karl, T. R.
Karle, N.
1.6
Karlicky, J.
Karlovets, E.
Karmalkar, A. V.
131
Karmosky, C.
Karnauskas, K. B.
Karns, J.
Karpinski, M.
Karrouk, M. S.
541
Karsten, L.
1A.3, 2.6, 54, 61, 6.5, 79
Karstens, C. D.
Karstoft, H.
Karttunen, S.
2.3
Kashinath, K.
Kashiwa, T.
924
Kasper-Giebl, A.
2.4
Kastman, J.
Kastrisios, C.
369
Kato, M.
1.2, 4.2
Kato, S.
Katsaros, K.
5.1
Katul, G. G.
Katzberg, S. J.
3.2
Kauffman, C.
2.1
Kauffman, C. M.
Kaufmann, S.
Kaul, C. M.
Kaulfus, A.
Kaulfus, A.
76
Kaulfus, A.
Kavaya, M. J.
423
Kavulich, M. J. Jr.
Kawabata, T.
3.3
Kawazoe, S.
528
Kawzenuk, B. K.
Kay, C.
9.2
Kay, J. K.
Kaye, J.
Kayetha, V.
Kazemi-Rad, M.
Keane, J.
82
Kearns, E. J.
Kearns, S.
989
Keaton, G.
Keeble, J.
24, 26
Keefe, O. R.
1.3
Keefer, K.
Keeler, J. M.
945
Keeling, J.
Keene, N. S.
Keeney, J.
Keenlyside, N.
Kehoe, K. E.
2.4
Keighton, S. J.
Keim, B. D.
Keinert, A.
Keith, D. W.
526
Keith, K.
Keith, L.
Kelbert, A.
5.2
Kelleher, M. E.
3.3
Kelleher, M.
Keller, C. A.
Keller, D. L.
684
Keller, D. Jr.
6.2, 257
Keller, K.
Keller Rodrigues, G. R.
Keller, T.
4.1
Kellerman, A.
Kelley, J.
Kelley, J. G. W.
Kelley, M.
Kelley, M.
Kells, J. M.
1.4
Kelly, G.
2.1
Kelly, J. F.
Kelly, K.
2.4, 3.3
Kelly, L.
Kelly, M. A.
Kelly, M. R.
Kelly, N. R.
Kelly, P.
Kelsey, E. P.
Kelsey, E. P.
Kelsey, V.
Kelting, D.
Kemp, E. M.
Ken, A.
433
Kendrick, G.
569
Kennedy, A. D.
Kennedy, A. B.
1.4
Kennedy, J.
Kennedy, K. E.
S88
Kenney, M. A.
Kenny, D.
Kent, C. W.
Kenyon, J.
Kenyon, J. S.
Kenyon, S.
6.4
Kermish-Allen, R.
708
Kern, K.
Kern, R. J.
2.6
Kern, S. M.
Kerr, C. A.
Kerr, G. H.
Kerr, G.
725
Kerr, G.
Kerr, Y.
Keshav, B. S.
460
Keshian, J. R.
Kessinger, C.
Ketefian, G.
Kettner, A.
44
Keune, J.
Keys, E.
3.1
Keys, P.
Keyser, D.
6.1
Keyser, D.
Keywood, M.
2.1
Khadka, A.
3.8
Khadka, S.
Khairoutdinov, M.
Khaledi, H.
53
Khalid, A.
4.6
Khalsa, S. J. S.
6.3
Khan, M.
60, 8.4
Khan, M.
823
Khan, S.
7.4
Khanbilvardi, R.
Kharin, V.
Khazanov, G.
Khelif, D.
Khlopenkov, K.
Kholodovsky, V.
1.3
Kibria, B. M. G.
1.5
Kidd, C.
Kidder, S. Q.
kidder, S.
Kiehl, M.
Kiel, B. M.
50
Kiess, R. B.
Kieu, C.
Kijewski-Correa, T. L.
1.4
Kikegawa, Y.
Kikuchi, R.
Kiladis, G.
Kiladis, G. N.
Kiladis, G. N.
111
Kilchhofer, K.
1.2
Kilgore, R.
8.5
Kilic, A.
9.1, 9.2, 9.3
Kille, N.
9.1
Killough, R.
Kilmer, B.
Kilpatrick, T.
Kilty, K.
5.5
Kilty, T.
5.5
Kim, B. J.
Kim, B. M.
Kim, C.
Kim, D.
Kim, D. H.
Kim, D. S.
Kim, D. W.
Kim, D.
Kim, E. J.
Kim, G.
Kim, G. E.
Kim, H. N.
747
Kim, H. C.
Kim, H. M.
Kim, H.
Kim, H. K.
Kim, H. S.
5.4, 8.3, 805
Kim, H. U.
Kim, J. E.
1.2
Kim, J. J.
Kim, J. M.
5.4
Kim, J.
Kim, J.
Kim, J. H.
2.4
Kim, J.
Kim, J.
282
KIM, J.
40
Kim, J.
Kim, J.
1.3
Kim, J. H.
Kim, J.
584
Kim, J. H.
9.2, 9.3
Kim, J. H.
kim, J.
Kim, K. B.
Kim, K. M.
Kim, M. K.
282
Kim, M. K.
Kim, M. J.
Kim, M.
250
Kim, M.
Kim, N.
3.5
Kim, R. S.
Kim, S.
Kim, S. W.
281
KIM, S. K.
40
Kim, S. J.
282
Kim, S. J.
25
Kim, S. B.
662
KIM, S. H.
188
Kim, S. H.
Kim, T.
1.1
Kim, W. M.
Kim, W.
Kim, W.
Kim, W.
37
Kim, Y. S.
Kim, Y. H.
Kim, Y. U.
Kim, Y.
55, 486, 1111
Kim, Y. H.
Kim, Y. P.
274, 280
Kim, Y. J.
Kim, Y.
Kimball, J. S.
Kimball, S.
King, A.
2.4
King, J. A.
King, M. F.
2.1
King, M. D.
King, S. A.
King, T. S.
Kingfield, D. M.
Kingfield, D.
923
Kinney, G.
Kinney, J.
Kinney, P. L.
Kinniburgh, F.
4
Kinnison, D. E.
Kinsland, G.
Kinter, J.
Kirchmeier-Young, M. C.
Kirk, K.
219
Kirk, K.
Kirk, M.
Kirk-Davidoff, D. B.
Kirk-Davidoff, D. B.
1.5
Kirkendall, J.
2.5
Kirkman, A. S.
Kirkwood, P.
Kirschbaum, D. B.
Kirshen, P.
Kirstetter, P. E.
Kirtman, B.
Kirtsaeng, S.
Kirwin, R.
Kis, A.
Kiselev, A.
Kiser, S.
Kistner-Thomsa, E.
7.5
Kit, E.
734
Kitamura, T.
330
Kizer, S.
905
Klaes, D.
Klatt, M. D.
Klazura, G. E.
Klees, A.
952
Klein, J. R.
Klein, M.
2.6
Klein, M.
Klein, P. M.
3.4
Klein, S. A.
Klein, V.
2.6
Kleine, J.
Kleiner, E.
124
Kleist, D.
4.2, 5.1, 237
Kleist, D. T.
Klekociuk, A. R.
Klemmer, C. L.
Klemp, J.
Kliewer, A.
Klimchuk, J.
Klimenko, V. E.
Klimowski, B. A.
3.3
Kline, E.
Klingaman, N. P.
Klingaman, N. P.
Klink, K.
Klippel, K.
749
Klobas, J. E.
Klocke, D.
Klockow-McClain, K. E.
klockow-McClain, K. E.
Klockow-McClain, K. E.
Kloesel, K. A.
1.4
Kloetzke, T.
5.5
Klose, J. C.
Klotz, B. W.
328
Klotzbach, P. J.
Kluck, D. R.
1.3, 7.2
Kluver, D. B.
Knaff, J.
Knaff, J. A.
Knapp, H. J.
Knapp, K. R.
324
Knapp, M.
9.3
Kneifel, S.
2.2
Knepp, T.
902, 905
Knieling, J.
3.2, 3.3
Knievel, J.
Kniffka, A.
115
Knight, M.
Knipp, D. J.
4.3
Knipp, D. J.
Knipper, K.
Knippertz, P.
Knopf, D. A.
3.4, 6.1
Knopfmeier, K. H.
Knosp, B.
Knote, C.
9.1
Knowland, K. E.
Knowlton, K.
Knox, J.
Knox, J. A.
2.3, 2.4, 6.4
Knox, P.
Knupp, K.
6.2
Knupp, K. R.
Knuteson, R.
Knuteson, R.
623
Knuteson, R. O.
824
Knuth, J.
757, 758
Knutson, T. R.
Knutsvig, R. S.
Ko, H. C.
745
Ko, J.
1.4
Ko, K. C.
Ko, M. C.
Koch, D.
Koch, D. M.
Koch, S. E.
Kochanov, R.
Kochanski, K.
65, 10.2
Kochenash, A. J.
Kochendorfer, J.
Kodros, J. K.
Koehler, S. L.
Koenig, T.
Koenigk, T.
Kogan, F. Sr.
Koh, T. Y.
Kohma, M.
912
Koike, K.
1.4
Koike, T.
556
Koizumi, K.
3.4
Kok, J. F.
7.2
Kokkirala, N.
Kokkola, H.
4.1
Kolar, H.
Kolar, R. L.
2.6
Kolassa, J.
Kolczynski, W. Jr.
Kolendowicz, L.
Kolian, M.
2.1
Kollias, P.
Kollmeyer, R. E.
2.2
Kollonige, D. E.
900
Kollonige, D. E.
5B.3, 14
Køltzow, M. Ø.
Komar, J.
339
Komarc, A. J.
Komaromi, W. A.
1.1, 385
Komatsu, N.
Komurcu, M.
399
Kondo, K.
242
Kondragunta, C. R.
2.1
Kondragunta, S.
Konduri, V. S.
kong, F.
2.3
Kong, F.
Kong, R.
8.1
Kongoli, C.
Konieczki, M.
Konishi, D.
Konrad, C. E.
1.2
Konstantinov, P.
Koo, J. H.
281
Koo, J. H.
25, 280
Koo, M. S.
Kooi, S. A.
Kooperman, G. J.
Kooperman, G. J.
Kopacz, D.
2.5, 2.6, S89
Kopp, R.
Kopp, T. J.
Kopper, W.
2.6
Koprowski, C.
Korendyke, C.
753
Korhonen, K.
2.2, 5.1
Korner, A. P.
Kornhuber, K.
Korolev, A.
Kort, E.
Koshak, W. J.
Kosiba, K.
Koskelo, E.
S93
Kosmann, W.
Kosovic, B.
Koss, A.
3.6
Kossin, J. P.
Kossin, J. P.
Koster, R.
Koster, R.
Kostinski, A. B.
1.4
Kotroni, V.
Kotsakis, A.
254
Kotsuki, S.
1.4, 242
Kotthaus, S.
Koukoula, M.
Kourafalou, V. H.
8.3
Koval, J. P.
Kowaleski, A. M.
4.2, 873
kowalewski, M. G.
Kowalewski, M. G.
254
Kowalski, T.
Koye, L.
Kozar, M. E.
4.1
Kozlosky, L.
8.4, 8.6
Kozubek, M.
897
Kraatz, S.
Kraft, D. M.
Kraft, S.
Krajewski, B.
Krajewski, W. F.
49, 602
Kral, S. T.
9.2
Kramarova, N.
896
Krämer, M.
891
Kramer, S.
6.2
Kramer, S. M.
128
Krask, D.
Krasnopolsky, V.
Krasnopolsky, V. M.
Kraus, M.
Krautmann, A.
Kravitz, B.
Kravtsov, S.
S73
Krayenhoff, E. S.
Krč, P.
Kreidenweis, S. M.
Krekeler, J.
1.3, 1.4
Kreller, M.
3.3
Kren, A. C.
Kress, B.
760, 768
Kress, M. E.
9.5
Kretovic, E.
Kriederman, L.
Krimchansky, A.
Krinitsky, M.
Krishna, R. P. M.
Krishnamurthy, R.
Krishnan, R.
848
Krista, L.
Kristensen, H.
Kristiansen, J.
Kristof, E.
105
Kristovich, D. A. R.
5.6, 6.3, 7.2
Krizan, P.
897
Krocak, M.
Krocak, M. J.
Kroll, J. H.
3.6
Kronenwetter, J.
Kropp, T.
Krotkov, N. A.
Krucker, S.
Kruczkiewicz, A.
Krueger, S. K.
Kruger, A. C.
113
Kruk, M. C.
Krummel, P.
2.1
Kruzdlo, R.
575
Kryjov, V.
690
krzak, J.
8.5
Ku, B.
Kuang, C.
Kuang, J.
1.3, 5.2
Kuang, Q.
248
Kuang, S.
4.4
Kuang, Z.
Kubaryk, A.
Kubat, G. B.
Kubat, M.
Kubatko, E.
3.2
Kubicek, A.
4.2, 8.5
Kucera, P. A.
5.5
Kucerova, M.
8.1
Kuchan, B.
Kuchar, J.
Kucharski, F.
3.2
Kuchera, E.
Kuciauskas, A. P.
Kudo, A.
Kuehn, R.
Kueppers, U.
1.1
Kug, J. S.
632
Kuhlman, K. M.
Kulawik, S. S.
Kulie, M. S.
307
Kulju, K. D.
Kulkarni, A.
Kulkarni, C. S.
Kulkova, E.
Kumar, A.
6.5
Kumar, A.
6.1
Kumar, J.
Kumar, K.
Kumar, N.
Kumar, R. R. P.
2.1
Kumar, R.
8.4
Kumar, S. V.
Kumar, S. V.
82
Kumar, V.
82
Kumara, M.
406
Kumjian, M. R.
Kumjian, M. R.
Kumler, A.
Kumler, C.
Kummer, J.
333
Kummerow, C.
Kun-Lin, C.
Kunii, M.
3.4
Kunkee, D.
Kunkel, D.
Kunkel, K. E.
Kunkel, M. L.
2.3, 2.4
Kunnath, S. M.
Kunza, L.
593
Kuo, H. C.
2.4, 358
Kuo, T. H.
5.2
Kuo, W. C.
5.2
Kuo, Y. H.
Kupc, A.
7.3
Kurdzo, J. M.
919, 925
Kurdzo, J. M.
Kurkoski, N. P.
1.1
Kurkowski, N.
1.3, 1.6, 4.1
Kurlin, V.
4.3
Kuroda, N.
Kurosu, T. P.
Kurppa, M.
2.3, 2.4
Kushnir, Y.
Kuska, G.
5.4
Kusselson, S.
Kustas, W. P.
Kuster, C. M.
Kuster, C. M.
Kuster, C. M.
Kuster, E.
Kuwano-Yoshida, A.
326
Kuwayama, Y.
3.7, 6.3
Kuzcun, N.
Kuznetsova, M.
2.2
Kveton, V.
398
Kwak, K. H.
Kwant, M.
Kwok, R.
4.4
Kwon, Y. Y.
Kwon, Y.
82
Kwon, Y. O.
Kwun, H.
Kyakuno, T.
Kyle, M.
3.2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z